Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Biurowiec Karolkowa Business Park. Najniższą kondygnację stanowią wkomponowane w budynek pozostałości przedwojennych zabudowań Zakładów Philipsa (późniejszych Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg)"
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2