Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Bloki Kolonii Wawelberga przy ul. Górczewskiej 15A i 15 (widok z boku, z ul. Wawelberga).
    Kolonia Wawelberga - osiedle robotnicze, najstarsze osiedle mieszkaniowe w Warszawie. Wybudowane w latach 1898–1900 według projektu Edwarda Goldberga. Darowiznę na ten cel przekazała Fundacja Tanich Mieszkań imienia Hipolita i Ludwiki Małżeństwa Wawelbergów.
    Na terenie osiedla znajdowały się również budynki socjalne, mieszczące m.in. łaźnię, żłobek, ochronkę, sale zebrań i zabaw oraz bibliotekę - obecnie nie istnieją."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2