Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Brama przedwojennego budynku przy ul. Ludwiki 1. Budynek zbudowano w latach 1927-29 jako II Osiedle Tanich Mieszkań ze środków Fundacji Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki małżonków Wawelbergów.
    Nad bramą znajduje się płaskorzeźba która przedstawia fundatorów Osiedli Fundacji Tanich Mieszkań, Hipolita i Ludwikę Wawelbergów. Pod spodem znajduje się tablica z napisem: "Hipolit i Ludwika małż. Wawelberg".
    Nad łukiem umieszczony jest napis " Fundacya Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki Małż. Wawelbergów, Osiedle 2ie, 1929 r."."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2