Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Budynek dawnego domu towarowego PDT Wola, widok od ul. Wolskiej. Po lewej stronie widoczny fragment kamienicy Tomasza Lisowskiego przy ul. Młynarskiej 7 i sąsiadujący z nią budynek pod numerem 9. Dalej widoczne bloki o numerach 11 i 13."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2