Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Budynek dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich, obecnie Muzeum Powstania Warszawskiego - widok na ul. Przyokopową w kierunku ul. Prostej.
    Budynek elektrowni został wzniesiony w latach 1905–1909. Od 2004 r. mieści się tam Muzeum Powstania Warszawskiego.
    W tle jeden z budynków Polfy przy ul. Prostej"
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2