Browse Items (3 total)

  • Description is exactly "Budynek dawnej Elektrowni Tramwajów Miejskich. Po lewej stronie widoczne fragmenty kamienic przy ul. Grzybowskiej 90A i 90 oraz biurowiec Warsaw Trade Tower.
    Budynek elektrowni został wzniesiony w latach 1905–1909. Od 2004 r. mieści się tam Muzeum Powstania Warszawskiego."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2