Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Budynki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w dawnych Koszarach Gwardii Konnej Koronnej, widok ze skweru na tyłach kościoła św. Karola Boromeusza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej. Z lewej strony widoczny fragment Atrium Plaza, z prawej – Atrium Center.
    Koszary zostały zbudowane w latach 1730-32 według projektu Joachima Daniela Jaucha. Inna nazwa, Koszary Mirowskie, pochodzi od nazwiska organizatora i dowódcy Regimentu Gwardii – Wilhelma Miera.
    Początkowo składały się z trzech par budynków położonych po obu stronach ulicy. W latach 1784-86 oraz po 1815 r. były przebudowywane, ale zachowano dotychczasowy układ budynków. W 1851 r. dawne koszary stały się siedzibą IV Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej i na jej potrzeby wzniesiono m.in. nieistniejącą już wieżę obserwacyjną. W późniejszych latach rozebrano dużą część kompleksu (m.in. tworząc miejsce dla Hal Mirowskich).
    W czasie II wojny światowej budynki zostały całkowicie wypalone. Po wojnie rozebrano jedyny całkowicie zachowany budynek koszar, a w następnych latach także wieżę. W latach 70. XX w. zrekonstruowano część budynku rozebranego tuż po wojnie. Wtedy także pojawił się przeszklony łącznik od strony ul. Ciepłej. Wciąż mieści się tam siedziba Straży Pożarnej, a także widoczna na zdjęciu restauracja „Florian Ogień czy Woda”. Budynki wpisane do Rejestru Zabytków."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2