Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Budynki Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 4 w dawnych Koszarach Gwardii Konnej Koronnej.
    Koszary zostały zbudowane w latach 1730-32 według projektu Joachima Daniela Jaucha. Inna nazwa, Koszary Mirowskie, pochodzi od nazwiska organizatora i dowódcy Regimentu Gwardii – Wilhelma Miera.
    Początkowo składały się z trzech par budynków położonych po obu stronach ulicy. W latach 1784-86 oraz po 1815 r. były przebudowywane, ale zachowano dotychczasowy układ budynków. W 1851 r. dawne koszary stały się siedzibą IV Oddziału Warszawskiej Straży Ogniowej i na jej potrzeby wzniesiono m.in. nieistniejącą już wieżę obserwacyjną. W późniejszych latach rozebrano dużą część kompleksu (m.in. tworząc miejsce dla Hal Mirowskich).
    W czasie II wojny światowej budynki zostały całkowicie wypalone. Po wojnie rozebrano jedyny całkowicie zachowany budynek koszar, a w następnych latach także wieżę. W latach 70. XX w. zrekonstruowano część budynku rozebranego tuż po wojnie. Wtedy także pojawił się przeszklony łącznik od strony ul. Ciepłej. Wciąż mieści się tam siedziba Straży Pożarnej. Budynki wpisane do Rejestru Zabytków.
    W tle od lewej strony widoczne Atrium Center i fragment bloku Osiedla Za Żelazną Bramą."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2