Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Chłopcy na fontannie z żabkami przy al. Świerczewskiego, dzisiejszej al. Solidarności. Po prawej widoczny gmach Sądu Okręgowego. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2