Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Chłopiec pozujący do zdjęcia przy skrzyżowaniu ulic Skierniewickiej i Wolskiej. W tle zabudowania dawnej Fabryki Franaszka, późniejszego Fotonu."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2