Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Chłopiec pozujący do zdjęcia przy ul. Gibalskiego. W tle widoczny mur Cmentarza Żydowskiego.
    "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2