Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Dawna stacja Koło kolei obwodowej. Po remoncie tej linii w latach 2017-2018, stacja ta nosi nazwę Warszawa Młynów. Widok w kierunku ul. Sokołowskiej. Za zabudowaniami peronu widoczny budynek przy ul. Sokołowskiej 29/37. W tle budynki przy ul. Sokołowskiej 24/26 i Płockiej 79."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2