Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Dwie kobiety na ul. Wolskiej przy pałacyku Biernackich (widok w stronę ul. Staszica).
    Po prawej stronie widać budowę bloku przy ul. Staszica 4."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2