Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Dzieci przed blokiem przy ul. Kossutha 8 na osiedlu Górczewska. W tle widoczne budynki fabryczne przy ul. Górczewskiej 218."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2