Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Dzieci w strojach komunijnych na placu przy kościele św. Karola Boromeusza na ul. Chłodnej 9."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2