Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Dzieci w strojach komunijnych przed kościołem św. Karola Boromeusza."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2