Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Dziecko stojące przy ogrodzeniu stadionu Robotniczego Klubu Sportowego „Sarmata” przy ul. Wolskiej 77."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2