Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Dziewczynka na tle bloków osiedla Mirów II w alei Marchlewskiego (obecnie al. Jana Pawła II). Od lewej widoczny budynek przy al. Jana Pawła II 35 oraz al. "Solidarności" 119/125 i fragment pod numerem 82A (obecne adresy)."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2