Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Dziewczynka w stroju komunijnym wraz z rodzinną na ul. Żelaznej. Po lewej stronie sklep przy ul. Żelaznej 97. Po prawej widoczny budynek szpitala św. Zofii przy Żelaznej 90."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2