Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Dziewczynka z matką na skrzyżowaniu al. Świerczewskiego (obecnie al. "Solidarności") i al. Marchlewskiego (obecnie al. Jana Pawła II).
    "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2