Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Fasada budynku przy ul. Ludwiki 1. Budynek zbudowano w latach 1927-29 jako II Osiedle Tanich Mieszkań ze środków Fundacji Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki małżonków Wawelbergów. Nad bramą znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca fundatorów Osiedli Fundacji Tanich Mieszkań, Hipolita i Ludwikę Wawelbergów. Pod spodem znajduje się tablica z napisem: "Hipolit i Ludwika małż. Wawelberg" oraz " Fundacya Tanich Mieszkań im. Hipolita i Ludwiki Małż. Wawelbergów, Osiedle 2ie, 1929 r.". "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2