Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Front nie istniejącego już dziś kina Femina (zlikwidowane w 2014 r.; lokal po kinie został przerobiony na sklep). Dalej widoczna al. "Solidarności" w stronę ul. Okopowej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2