Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Główna aleja Parku Sowińskiego. U góry zdjęcia, za ogrodzeniem parku, znajdują się nieistniejące już glinianki przy ul. Elekcyjnej."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2