Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Gmach dawnego szpitala dziecięcego przy ul. Działdowskiej
    (budynek został wybudowany w 1928 r. jako siedziba Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i "przychodni obwodu leczniczego nr 3; szpital został tam przeniesiony w 1946 r. i działał do 2015 r.).
    Przy lewej krawędzi zdjęcia - blok mieszkalny przy ul. Skierniewickiej 21."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2