Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Grób Gustawa i Leontyny z Fajansów Bergsonów na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 49/51. Gustaw Bergson był warszawskim kupcem żydowskiego pochodzenia, współwłaścicielem domu handlowego "Librowicz i Bergson". Jego dziadkiem był Ber Sonnenberg. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2