Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Grób rodzinny Adama Czerniakowa na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 49/51. Adam Czerniaków był inżynierem, pedagogiem działaczem społecznym i politycznym, senatorem RP, radnym m.st. Warszawy. Współorganizował Centralny Związek Rzemieślników Żydów Rzeczpospolitej Polskiej. od 1939 pełnił funkcje przewodniczącego Judenratu (niem. Rady Żydowskiej). W 1942 r. popełnił samobójstwo na terenie getta warszawskiego. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2