Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Grupa ludzi na ławce na podwórku bloku przy ul. Górczewskiej 116B. W tle przedszkole przy ul. Jana Brożka."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2