Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Grupa ludzi przy budkach na nieistniejącym już bazarze na rogu ulic Górczewskiej i Jana Olbrachta. W tle widoczne górne piętra bloku przy ul. Górczewskiej 92."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2