Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Grupa mężczyzn na tle Kina Mazowsze. Kino znajdowało się przy ul. Kasprzaka 22 w budynku Zakłady Radiowe im. Marcina Kasprzaka, obecnie w tym miejscu znajduje się Teatr na Woli."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2