Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kamienica Gnatkiewiczów, widok od podwórka.
    Czteropiętrowa kamienica z mansardowym poddaszem. Została zbudowana w latach 1912-13. Składała się z budynku frontowego oraz, prostopadłego doń, długiego skrzydła sięgającego aż do ul. Żytniej. Do niego z kolei dostawiono część poprzeczną, dzieląc w ten sposób posesję na dwa podwórza.
    II wojnę światową w dobrym stanie przetrwała tylko część frontowa, oba skrzydła zostały doszczętnie wypalone.
    W 2008 r. kamienica przeszła generalny remont elewacji.
    Jest jedyną zachowaną do dziś przedwojenną kamienicą przy ul. Kaczej. Wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2