Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kamienica Ignacego Partowicza na rogu ulic Chłodnej i Żelaznej (Żelazna 75A/Chłodna 25).
    Kamienica powstała w latach 1937-38 według projektu Edwarda Hersteina. W czasie II wojny światowej została zniszczona w dużym stopniu, ale odbudowano ją w latach 1958-59 według projektu Stanisława Marzyńskiego.
    Wpisana do Rejestru Zabytków.
    Z lewej strony widoczny pawilon, w którym mieści się „Oberża pod Czerwonym Wieprzem”, a za nim blok Osiedla Za Żelazną Bramą.
    Po prawej stronie - kamienica Markowskiego."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2