Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Kamienica Tomasza Lisowskiego przed remontem, widok od ul. Staszica.
    Po lewej stronie widoczny blok przy ul. Staszica 6, po prawej - Staszica 4."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2