Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kamienica Tomasza Lisowskiego w trakcie remontu, widok od ul. Staszica.
    Po lewej stronie widoczne bloki przy ul. Staszica 6 i Młynarskiej 9, a po prawej - Staszica 4."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2