Browse Items (2 total)

  • Description is exactly "Kamienica przy ulicy Żelaznej 66, za nią kamienica przy Żelaznej 64"
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2