Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kapliczka Matki Boskiej Sokołowskiej u zbiegu ulic Górczewskiej i Sokołowskiej.
    W 2017 r., w związku z budową metra, została odrestaurowana i przeniesiona w okolice skrzyżowania ulic Górczewskiej i Syreny."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2