Browse Items (4 total)

  • Description is exactly "Kapliczka Matki Boskiej na ul. Elekcyjnej, przy bloku na ul. Batalionu AK "Zośka" 2."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2