Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kościół św. Karola Boromeusza parafii św. Andrzeja Apostoła przy ul. Chłodnej.
    Z lewej strony widoczna ozdobna latarnia postawiona w ramach rewitalizacji ul. Chłodnej, w tle Atrium Plaza.
    Do 1841 r. na terenie dzisiejszego kościoła znajdował się plac Pod Lwem z targowiskiem. Kościół został wybudowany w latach 1841-1849 według projektu Henryka Marconiego, na wzór rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Remontowany w latach 70., 80. i 90. XIX w. Elementy wystroju zostały uszkodzone w 1939 r., fragmenty budynku z zakrystią wysadzono w 1944 r. Obiekt odbudowano bez części wystroju w 1956 r. Wpisany do Rejestru Zabytków.
    Charakterystycznymi cechami świątyni są m.in. posągi świętych w zewnętrznych niszach i żeliwne figury serafinów. Obok niego znajdują się dwa skwery: po stronie zachodniej, zaprojektowany w 1888 r., i wschodniej – z 1900 r. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2