Browse Items (3 total)

  • Description is exactly "Kościół św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej 9 - karta pocztowa."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2