Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kościół św. Stanisława Biskupa, zwyczajowo kościół św. Wojciecha – kościół znajdujący się w przy ul. Wolskiej 76."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2