Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kobieta z dziećmi pozująca przed wejściem do Szkoły Podstawowej nr 234 im. J. Tuwima przy ul. Esperanto 5."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2