Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kobieta z dzieckiem w wózku na ul. Siemiogrodzkiej. Po lewej stronie widoczna kamienica pod adresem Siedmiogrodzka 5."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2