Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kobieta z dziewczynką na ulicy Ogrodowej 6, na tyłach budynku Sądu Okręgowego. W tle widoczna kamienica Trachtenberga przy al. Jana Pawła II 38."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2