Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kopuła cerkiewi św. Jana Klimaka – prawosławna cerkiew parafialna przy ul. Wolskiej 140"
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2