Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Kulminacyjny moment uroczystości. Poczet szandarowy przejmuje Sztandar z rąk dyrektora Szkoły - opis zaczerpnięty z Kroniki Szkolnej"
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2