Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Leon Roszkowski z żoną Leonią na spacerze ul. Wolską.
    Ul. Wolska, widok w kierunku zachodnim.
    W tle po lewej stronie narożny budynek przy ul. Wolskiej 59 (róg Płocka 19). Po prawej stronie: budynki przy ul. Wolskiej 48 (parterowy) i 50; dalej, za ul. Działdowską, Ubezpieczalnia Społeczna Nr 3 (Wolska 52) i kamienica Hrabiego pod numerem 54."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2