Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Mężczyzna z dzieckiem na placu kwartale ulic Wroniej, Grzybowskiej i Łuckiej. W tle, na środku, widoczna kamienica przy ul. Wroniej 33. Na lewo od kamienicy, wieżowiec przy ul. Towarowej 28."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2