Browse Items (3 total)

  • Description is exactly "Mauzoleum Żydów Bojowników o Niepodległość Polski na cmentarzu żydowskim przy ul. Okopowej 49/51. Mauzoleum powstało w 2019 r., sam pomysł narodził się jeszcze w 1938 r. jednak wybuch II wojny światowej przerwał prace. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2