Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Metalowy krzyż na rogu ul. Wolność i ul. Żytniej. Krzyż upamiętnia pochowanych w tym miejscu, w zbiorowej mogile Polaków i Rosjan poległych w powstaniu kościuszkowskim. Po lewej stronie widoczne są budynki przy ul. Żytniej 2A i Żelaznej 99. Po prawej Pałac Bogusławskiego przy ul. Żelaznej 97 (siedziba domu generalnego Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi) i szpital św. Zofii przy Żelaznej 90."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2