Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Miejsce pamięci, tzw. krzyż Tchorka, u zbiegu ulic Staszica i Górczewskiej.
    Tablica upamiętniająca masową egzekucję z 5 sierpnia 1944 r. "
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2