Browse Items (1 total)

  • Description is exactly "Mural Rafała Roskowińskiego na dawnym magazynie centralnym firmy kolporterskiej Jard-Press (później Kolporter) przy ul. Karolkowej 28. Obiekt obecnie nie istnieje."
Output Formats

atom, csv, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2